Credință

N-am mai scris de mult timp, prea mult timp pe blog. Asta nu înseamnă că nu m-am gândit la el. Cu cât mă gândesc mai mult, cu atât conștientizez mai clar faptul că nu e de la mine numele de „Semințe de credință”. Eu nu am semințe de credință, atât cât am nevoie de asta! Drept urmare, caut să înțeleg din ce în ce mai mult și mai clar ce e credința, cum funcționează ea…

Zilele acestea, citind din cartea Educație de Ellen G. White, am descoperit un citat despre credință și ce e ea. Inevitabil parcă, m-am găsit întorcându-mă la el de multe ori. Poate te ajută și pe tine să-l citești. E din capitolul Credința și rugăciunea.


„Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite”.
„Să credeți că l-ați și primit, și-l veți avea.”
Credința înseamnă să nu te îndoiești de Dumnezeu — să crezi că ne iubește și știe cel mai bine ce este pentru binele nostru. Astfel, ea ne conduce să alegem calea Sa, în loc s-o alegem pe a noastră. În locul neștiinței noastre, ea acceptă înțelepciunea Sa; în locul slăbiciunii noastre, tăria Sa; în locul păcătoșeniei noastre, neprihănirea Sa. Viețile noastre, noi înșine suntem deja ai Lui; credința recunoaște faptul că-i aparținem și acceptă binecuvântarea Sa.
Adevărul, puritatea, integritatea de caracter au fost indicate ca secrete ale succesului vieții. Credința ne pune în posesia acestor principii. Fiecare impuls sau aspirație bună reprezintă un dar de la Dumnezeu; credința primește de la Dumnezeu singurul fel de viață care poate produce o adevărată creștere și eficiență.
Modul de exercitare a credinței ar trebui să fie făcut foarte clar. Fiecare făgăduință a lui Dumnezeu are condiții. Dacă suntem dispuși să împlinim voia Sa, toată tăria Lui este a noastră. Orice dar ar promite, se află în promisiunea însăși. „Sămânța este Cuvântul lui Dumnezeu.” Luca 8:11. La fel de sigur precum stejarul se află în ghindă, și darul lui Dumnezeu se află în făgăduința Sa. Dacă primim făgăduința, avem darul.
Credința care ne face în stare să primim darurile lui Dumnezeu este ea însăși un dar oferit fiecărei făpturi omenești într-o măsură mai mică sau mai mare. Ea crește pe măsură ce este folosită la însușirea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a ne întări credința, trebuie să o aducem adesea în legătură cu Cuvântul.


Notă: Accentuările din text îmi aparțin.

În ceea ce privește subiectul credinței, simt că mai este o grămadă de descoperit. Totodată, parcă o cheie importantă care îmi lipsește pentru a deschide alte subiecte înțelegerii se găsește aici. Prin urmare, sap. Poate e timpul pentru un studiu tematic al subiectului acesta pe tot parcursul Bibliei…
Reclame