Ce spune Biblia despre finanţe?

Un studiu în cartea Proverbe

Biblia nu vorbeşte doar despre păcat, neprihănire, dragoste, răbdare, suferinţă şi luptă, ea vorbeşte şi despre bani, afaceri, fericire, viaţă lungă, bogăţii. Biblia chiar dă soluţii practice la toate problemele cotidiene, iar de latura financiară ne batem zilnic. De aceea, cred ca Biblia are ceva de zis cu privire la asta.

Citeşte următoarele texte şi te vei convinge singur. Eu deja m-am convins.

 • Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău: căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. Proverbe 3:9-10
 • Căci câştigul pe care-l aduce ea (priceperea) este mai bun decât al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul. Proverbe 3:14
 • În dreapta înţelepciunii este o viaţă lungă, în stânga ei, bogăţie şi slavă. Proverbe 3:16 
 • Cu tot ce ai, dobândeşte priceperea, înalţă-o şi ea te va înălţa. Proverbe 4:7-8
 • Eu, Înţelepciunea, am ca locuinţă mintea şi pot născoci cele mai chibzuite planuri. Proverbe 8:12
 • Cu înţelepciunea sunt bogăţia şi slava, avuţiile trainice şi dreptatea. Proverbe 8:18
 • Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame. Proverbe 10:3
 • Cine strânge vara este un om chibzuit. Proverbe 10:5
 • Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări. Proverbe 10:6
 • Cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat. Proverbe 10:16
 • Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz. – Proverbe 10:22
 • Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană. Proverbe 11:11
 • Când nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa stă în marele număr de sfetnici. Proverbe 11:14
 • Unul care dă cu mâna largă, ajunge mai bogat; şi altul, care economiseşte prea mult, nu face decât să sărăcească. Proverbe 11:24
 • Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ. Proverbe 11:31
 • Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte. – Proverbe 13:11
 • Neprihănirea înalţă pe un popor. Proverbe 15:1
 • Smerenia merge înaintea slavei. Proverbe 18:12
 • Nu iubi somnul căci vei ajunge sărac, deschide ochii şi te vei sătura de pâine. Proverbe 20:13
 • O moştenire repede câştigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârşit. Proverbe 20:21
 • Un nume bun este mai de dorit decât o bogăţie mare şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul. Proverbe 22:1
 • Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa. Proverbe 22:4
 • Dacă vezi pe un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi. Proverbe 22:29
 • Nu muta hotarul văduvei şi nu intra în ogorul orfanului, căci Răzbunătorul lor este puternic. Proverbe 23:10-11
 • Dacă este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea! …şi Domnul îţi va răsplăti. Proverbe 25:21-22
 • Cine îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui. Proverbe 27:18
 • Cine dă săracului nu duce lipsă. Proverbe 28:27
 • Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăţie, dă-mi pâinea care-mi trebuie! Proverbe 30:8
 • Cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai de preţ decât mărgăritarele. Inima bărbatului se încrede în ea, şi nu duce lipsă de venituri. Proverbe 31:10-11

Eu chiar m-am lăsat provocat de versetele acestea. Mai ales acum, la început de an.

Mai ştii şi alte versete care vorbesc despre bani şi finanţe?

Scrie-le într-un comentariu mai jos. Abia aştept să le citesc!

Urmărește blogul cu Bloglovin

Reclame