Metoda rezumării unui capitol

Aceasta este a doua dintr-o serie de 12 metode de studiere a Bibliei. Nu ne propunem să studiem toată Biblia în cadrul fiecăreia, dar unele metode pot fi aplicate de la Geneza la Apocalipsa. Poți lua fiecare din multele capitole ale Bibliei și să le studiezi aplicând pașii de mai jos.

Prin metoda rezumării unui capitol încercăm să câștigăm o înțelegere a conținutului oricărui capitol din Biblie citindu-l în întregime de mai multe ori (cel puțin cinci), punând mai multe întrebări cu privire la conținutul capitolului, și încheind cu un rezumat general al capitolului.

Este important de ținut minte că împărțirea pe capitole așa cum este acum în Bibliile noastre nu provine din manuscrisele originale, ci au fost adăugate mai târziu (în jurul anului 1200) de către episcopul Stephen Langton pentru a face mai accesibile publicului larg diverse părți ale Scripturii. Deși sunt bine realizate de cele mai multe ori, uneori împărțirea pe capitole întrerupe curgerea naturală a textului.

Există 1189 de capitole în Biblia protestantă, deci o bogăție de material de studiu.

Unelte

 • Biblia
 • Trimiterile din Biblie

Idei

 • Citește capitolul dintr-o Biblie fără comentarii pentru a încuraja formarea de gânduri proaspete cu privire la text mai degrabă decât reafirmarea gândurilor notate de altcineva.
 • Citește capitolul fără a te opri. În felul acesta, vei observa mai clar ideea capitolului.
 • Citește capitolul în traduceri diferite, acordând atenție diferențelor importante descoperite.
 • Citește capitolul cu voce tare. Te va ajuta la concentrare.

Pas cu pas

 1. Titlu – Dă capitolului un titlu scurt, dar descriptiv. Titlurile care sunt scurte, dar transmit o imagine vie a capitolului sunt în mod special benefice.
 2. Conținut – Fă o listă sau o  schiță a principalelor idei ale capitolului.
 3. Principalele persoane – Fă o listă cu principalele persoane din capitol. Poate fi necesar să faci referire și la capitolele vecine.
 4. Versetul central – Alege un verset care este semnificativ în capitol sau pe care tu îl consideri important în studiul tău. În experiența mea, este necesar un efort pentru identificarea acestui verset și, personal, nu puteam să mă hotărăsc asupra unui verset pe care să îl aleg ca fiind central pasajului studiat până nu parcurgeam de cel puțin cinci ori textul biblic. Poți chiar să marchezi acest verset în Biblia ta (eu desenez o cheie lângă versetul central al unui pasaj. Poți alege cheia sau orice alt simbol semnificativ pentru tine: steluță, încercuirea numărului versetului, semnul exclamării…)
 5. Cuvintele cheie – Fă o listă cu cuvintele-cheie din capitol. Un punct bun de plecare pentru identificarea lor este găsirea cuvintelor care se repetă de cele mai multe ori, pentru că repetiția este o modalitate de accentuare a ideilor des folosită în textul biblic.
 6. Provocări – Trece pe o listă toate dificultățile întâlnite în capitol. Ce nu reușești să înțelegi? Sunt domenii din viața ta unde e nevoie de schimbare, dar care simți că nu pot fi schimbate?
 7. Trimiteri – Folosește trimiterile pentru a găsi alte pasaje biblice care te pot ajuta în înțelegerea acestui capitol. Trimiterile ar trebui evaluate pas cu pas:
  1. Trimiteri interne – din aceeași carte cu capitolul în studiu.
  2. Trimiteri externe – din alte cărți ale aceluiași autor biblic.
  3. Trimiteri din aceeași parte a Bibliei – Vechiul sau Noul Testament
  4. Trimiteri din întreaga Biblie.
  5. Alte tipuri de trimiteri:
   • Trimiteri pure – spun aproape exact același lucru ca versetul/pasajul studiat.
   • Trimiteri ilustrative – ilustrează ceea ce spune versetul/pasajul studiat.
   • Trimiteri contrastante – spun opusul a ceea ce spune versetul/pasajul studiat.
 8. Descoperindu-l pe Hristos – După cum Biblia ca întreg este o descoperire a lui Isus Hristos (Vechiul Testament arată spre El, Evangheliile detaliază despre viața Sa pe pământ, și Faptele Apostolilor și epistolele arată activitatea Sa în lume), este posibil să descoperi prezența Lui în orice loc din Biblie. Ce poți descoperi despre natura, lucrarea sau persoana lui Hristos din capitolul acesta?
 9. Lecții principale – Fă o listă a lecțiilorcele mai importante învățate din acest capitol în urma acestui studiu (data viitoare când vei studia acest capitol cu totul alte învățături pot deveni evidente).
 10. Concluzie – Aici vei începe să pui în aplicare ceea ce ai învățat în studiul tău. Două întrebări care e important să fie puse de câte ori aplici ceea ce ai învățat în studiul Bibliei sunt următoarele:
  • Cum mi se aplică personal aceste învățături?
  • Ce voi face în legătură cu ceea ce am învățat?

 

Ce capitol ți-a venit în minte în timp ce citeai articolul? Ia o foaie de hârtie și începe studiul. Chiar acum.

Reclame